Scheiden en Kinderen

Hoe om te gaan met uw kinderen in deze lastige tijd.

Kinderen

Lange tijd zijn beslissingen over kinderen genomen zonder dat de kinderen daar zelf bij werden betrokken. Iets waar wij als Familiemediators ook zeker achter staan wanneer ouders, in deze moeilijke periode, in staat zijn de ouderrol te vervullen. Dit lukt echter niet altijd en dan kan het belangrijk zijn kinderen een plek te geven waar ze vrijuit kunnen praten. Waar zij gehoord kunnen worden zonder ouders en zo aan kunnen geven wat hun wensen zijn. De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht gekomen voor de mening van de kinderen zelf. De jongeren van Villa Pinedo hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bij de kinderrechter

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar worden in de gelegenheid gesteld aan de kinderrechter hun mening te geven. Dit geldt niet alleen voor een echtscheiding waarbij de ouders het niet eens zijn over de zorgregeling, maar ook als zij in een mediationtraject samen een ouderschapsplan hebben opgesteld. Ook bij andere zaken, zoals een gezags- of omgangszaak, ontvangen jongeren een uitnodiging om hun mening te geven. Uw kind ontvangt de uitnodiging in een brief van de Rechtbank. De jongeren hoeven niet te verschijnen bij de Rechtbank, ze mogen de brief ook terugsturen met een antwoord of zonder mening.

Bij ons

Wij geloven in de eigen kracht van ouders en dat in iedere ouder een lieve ouder zit die onvoorwaardelijk van zijn of haar kind houdt. In de eerste plaats zullen we dan ook enkel adviseren over hoe met kinderen in deze lastige tijd om te gaan. Kinderen horen ten tijde van scheiding niet de ouderrol over te nemen maar hun mening kan wel belangrijk zijn. We geven jullie kinderen daarom graag een plek om wanneer zij dit prettig vinden vrijuit te kunnen praten. Een plek waar ze, zonder loyaliteitsconflict en angst om een of beide ouders te kwetsen, aan kunnen geven wat voor hen belangrijk is. Waar ze mee zitten en wat ze graag zouden willen.

Meer weten over hoe wij u en uw kinderen begeleiden?

Neem vrijblijvend contact op

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media