De Juridische kant

Juridisch kloppend, maar wel op een menselijke manier.

Welke juridische gevolgen heeft scheiden?

Natuurlijk is er bij echtscheiding een juridisch kader voorhanden en dat kader is er voor iedereen, maar niemand ís iedereen. Dit maakt dat een overeenkomst, waar uitsluitend rekening is gehouden met de juridische rechten en plichten van iedereen, zelden aansluit op wat voor u, uw partner en eventueel voor uw kinderen belangrijk is. Een overeenkomst die alleen rekening houdt met uw recht, maar niet met uw overeenstemming binnen dat recht, maakt dat men zulke afspraken probeert te saboteren. Het is niet meer dan logisch dat men van afspraken, waar men niet achter staat, af wil komen. Andersom geldt dit ook. Daarom worden er in samenwerking met de Familiemediator afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

Aanvullende afspraken, naast juridische plichten

Wanneer u gelukkig bent met gemaakte afspraken en hier achter staat, dan wilt u die niet kwijt. Dit maakt het naleven ervan zoveel zinvoller. De afspraken die bij de echtscheiding worden gemaakt, worden daarom vastgelegd in een zorgvuldig opgesteld convenant. Deze overeenkomst vormt de basis voor een nieuwe toekomst. Het is de erkenning van dit belang van overeenstemming, naast de erkenning van waar u recht op heeft, die scheidingsbemiddeling via FamilieMediator.nl zo anders maakt dan die van anderen. Zoals bijvoorbeeld van een niet-gespecialiseerde mediator of een advocaat.

“De familiemediator heeft bij het opstellen van het convenant wel oog voor de juridische aspecten, maar staat nadrukkelijk stil bij de vraag hoe u de toekomst wilt inrichten. U bepaalt hierbij welke afspraken u wilt vastleggen.”

Meer weten over de Juridische kant van scheiden?

Neem vrijblijvend contact op

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media