Familiemediation

Wij ordenen, luisteren, adviseren en bemiddelen.

Orde op zaken ten tijde van emotie

Een in scheidingsbemiddeling gespecialiseerde mediator brengt een ordening aan in de onzekere periode van de echtscheiding. Scheidingsbemiddeling maakt het mogelijk dat een scheiding zó verloopt, dat het onnodig elkaar en anderen pijn doen beperkt wordt.

Stapsgewijs uw toekomst in beeld

De Familiemediator loopt met u door welke vragen er liggen en brengt samen met u hier een volgorde aan die het werken aan een goede scheiding mogelijk maakt. Stapsgewijs wordt de toekomst in beeld gebracht en wat het is dat u beiden daarbij nodig heeft. Dit kan zowel materieel als immaterieel zijn.

Scheiden en kinderen

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, gaat de mediator met u na wat u als óuders belangrijk vindt voor hen. Hoe kunt u als ouders in deze periode begeleiding geven aan uw kinderen in wat voor hen ook een tijd is met meer vragen dan antwoorden. Het is voor u allen belangrijk om vast te stellen hoe u als ouders de toekomst voor uw kinderen wilt inrichten.

Beschikbare middelen

Na het formuleren van wat u nodig heeft en wat u wenst, worden met behulp van de mediator ook de beschikbare middelen in kaart gebracht. Vervolgens wordt besproken of en hoe deze middelen ingezet kunnen worden om de wensen zoveel mogelijk te realiseren.

“Door het ordenen van de agenda en nadrukkelijk oog te hebben voor de niet-praktische kanten van de echtscheiding kan er een werkklimaat gecreëerd worden om tot afspraken te komen. Het woord werkklimaat is met opzet gekozen, want een echtscheiding goed regelen is hard werken.”

Meer weten over Familiemediation?

Neem vrijblijvend contact op

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media