Een Convenant

Afspraken maken en vastleggen

Wat is een convenant?

Een convenant is een document waarin de afspraken die u bij een echtscheiding maakt vast komen te liggen. Het echtscheidingsconvenant is een soort eindovereenkomst die de gemaakte afspraken tussen beide partijen waarborgt. Een goed opgesteld convenant is van grote waarde. Het voorkomt problemen en onduidelijkheden achteraf.

Convenant opstellen

Het echtscheidingsconvenant vormt de basis en is het begin voor een nieuwe toekomst. Een belangrijk en verstrekkend document dus, dat u onder begeleiding van de mediator uiterst zorgvuldig voorbereidt. In het convenant komen verschillende onderwerpen aan bod.

• Hoofdverblijf van de kinderen
• Omgangsregeling voor de kinderen
• Partneralimentatie
• De verdeling van het spaargeld
• De verdeling van de inboedel
• De echtelijke woning
• Het opgebouwde pensioen

Het echtscheidingsverzoek indienen

Als er overeenstemming is bereikt over de afspraken in echtscheidingsconvenant, kan de echtscheidingsprocedure worden afgerond. Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Toch is het wel raadzaam. Niet alleen banken, maar ook pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen er om vragen. Met de toevoeging van een echtscheidingsconvenant is het gemeenschappelijke verzoek voor de echtscheiding bij de rechter vaak snel geregeld. De Familiemediator begeleidt dit traject voor u. De rechter dient enkel nog de afspraken die zijn opgenomen in het convenant te bekrachtigen.

Het belang van het echtscheidingsconvenant

Een zorgvuldig en doordacht opgesteld convenant voorkomt dat u knagende vragen blijft houden. Het zorgt er ook voor dat u de gemaakte afspraken blijft ondersteunen. In het geval van kinderen is het nog belangrijker dat het convenant, met het daarbij behorende ouderschapsplan, zo is opgesteld dat beide partijen dit document dragen. In het ouderschapsplan wordt onder andere de kinderalimentatie geregeld. Ouders moeten op basis van deze overeenkomsten vaak nog jaren lang met elkaar samenwerken. Mocht er in een later stadium namelijk onenigheid ontstaan over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over de omgangsregeling met de kinderen, dan blijft het convenant met bijbehorende ouderschapsplan leidend. Een rechter zal dan ook vasthouden aan de afspraken die in het convenant en ouderschapsplan zijn vastgelegd. Dit benadrukt nogmaals het belang van een goed opgesteld echtscheidingsconvenant.

Niet getrouwd, wél een convenant

Een samenlevingsrelatie zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan op elk moment beëindigd worden. Hieraan worden geen bijzondere voorwaarden of eisen aan gesteld. In veel situaties, vaak als er kinderen zijn, is er wel een samenlevingscontract tussen beide partners. In het samenlevingscontract staan een aantal bepalingen die aangeven hoe het samenlevingscontract kan worden ontbonden. In veel gevallen kan het samenlevingscontract worden beëindigd door middel van een aangetekende brief aan de andere partner.

Wanneer er overeenstemming kan worden bereikt over de omgangsregeling en financiële zaken, kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Mediation helpt u om tot overeenstemming te komen, mocht dit samen niet lukken. Hoewel het niet noodzakelijk is, kunnen de gemaakte afspraken in het convenant worden bekrachtigd door de rechter.

Wat kan De Familiemediator voor u betekenen?

Iedereen is bij De Familiemediator welkom. We werken vanuit het Drentse Hoogersmilde doorgaans in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Aan onze keukentafel mag alles besproken worden. Oordeelsvrij, neutraal en vakkundig begeleiden wij u bij het vinden van een oplossing waar iedere betrokkene mee verder kan. Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden voor een convenant opstellen.

Meer weten over het opstellen van een Convenant?

Neem vrijblijvend contact op

Close
Go top Met
gemaakt door
Burggraaf Media